Blog

Hvordan jobbe med karma?

norsk | Posted Oct 24, 2021

Det er ingenting som er tilfeldig i sjelens univers og intensjonen for nåværende reinkarnasjon, er ingen unntak. Bevisst eller ubevisst jobber du med å utligne karma.

Tidligere liv, hvor det fremdeles er energi, påvirker livet i positiv eller negativ retning. Det er først når integrasjon av lærdom har ført til en opphøyet bevissthet, gjennom det som kalles en frekvensjustering, hvor karma utlignes og du begynner å høste...

Continue Reading...

Styrer karma livet ditt?

norsk video norsk | Posted Oct 18, 2021
 

Hva er det du ikke ser, som når du blir bevisst vil transformere livet? Hvilke usynlige rammer holder deg fanget og hindrer deg i å leve ut sjelens kall?

Karma er ingen spøk! Mennesket derimot, har lett for å avvise det som ikke kan forklares, og kommer derfor aldri til bunns i det som stopper drømmen. Det er lett å avvise ubehagelige situasjoner fordi man mangler tillit til seg selv og egen styrke, men når du trår utenfor komfortsonen, da...

Continue Reading...

Hvorfor er intensjonsetting viktig?

norsk video norsk | Posted Oct 11, 2021
 

Det å være menneske, kan være en utfordring og spesielt hvis man ikke er bevisst hvordan man ønsker å leve livet, fordi du da går rundt i søvne.

Mennesket er bevisst ca 5 % av alt som skjer, og det tilsier at 95 % av det vi opplever er ubevisst. Ønsker du å oppnå balanse og harmoni i hverdagen, da må intellektet aktiveres på en bærekraftig måte. 

Det er underbevisstheten som kringkaster energien, og...

Continue Reading...

Hva innebærer Frekvens nr 2?

norsk video norsk | Posted Sep 25, 2021
 

Opplever du å stå fast i egne begrensninger, selvom du ønsker å lykkes av hele ditt hjerte?

Da er du fanget av egoets beskyttende grep, som hindrer deg i ektefølt manifestering.

Det er i frekvens nr 2, du møter egoets mange ansikter. De dukker opp for å minne deg på hva du er her for å lære og intensjonen bak de valg du gjør. Egoets kontroll behov ønsker å styre hva og hvordan manifestering skal skje, og med...

Continue Reading...

Har du gitt opp drømmen?

norsk | Posted Sep 23, 2021

Innehar du drømmer, som står på vent eller kanskje har du gitt dem opp fullt og helt?

Årene går og drømmene forsvinner med hver begrensing du påtar deg. Fokuset er skiftet fra den indre til den ytre verden, og ubevisst påtar du deg holdninger, som stopper deg fra å følge sjelens kall.

 

Ektefølt manifestering!

Tenkt tilbake på hvordan du var som barn? Leken, fantasifull, uten sperrer og begrensninger, frem til du...

Continue Reading...

Er du fanget i egoets grep?

norsk video norsk | Posted Sep 22, 2021
 

Gå fra stagnasjon til motivasjon ved å transformere energien din!

Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energi kan kun omdannes fra en form til en annen. Denne påstanden er bekreftet av vitenskapen og med den innsikt, er det ingenting utenfor som kan styre hvordan du opplever livet!

Er du misfornøyd med hvordan livet utspiller seg, da er det et klart og tydelig signal fra sjelen, om at det er på tide å omforme eller transformere...

Continue Reading...

3 Natural ways to clearing blocks

english | Posted Sep 20, 2021

Do you know that clearing out blocks is a natural process?

If you've been cleansing your energy on a regular basis, then you probably know that long term blocks causes disease. When you're in alignment your energy flows naturally, allowing you to create what your heart and soul desire.

 

What causes the energy to become blocked?

Blocked energy shows up when you haven’t changed how you think and feel about a certain situation or relationship over a period of time, keeping you stuck...
Continue Reading...

Ask this question and find your Purpose!

english video english | Posted Sep 14, 2021
 

Remember You are a Divine being, an expression of Go(o)d. Within this knowingness, you’ll discover the answer to all your deep rooted questions. Your journey to earth, is an expression of Source energy, which means you are Source energy, the creator of life. 

The spiritual movement has been asking this question to the point, that it has become a story of resistance for some people, where they find themselves constantly questioning the answer they receive. 

They're having a...

Continue Reading...

Gi slipp på Mørke Hemmeligheter!

norsk video norsk | Posted Sep 12, 2021
 
Har du et ønske om å frigjøre deg fra vanskelige følelser, endre perspektiv og åpne opp for din organiske stemme?
 
Sett av tid og prioriter å lytte til denne guidede meditasjonen, som vil hjelpe deg med å:
 
frigjøre vanskelige følelser
gi slipp på mørke hemmeligheter som fanger deg i fortiden
oppnå kontakt med sjelen
styrke samspillet mellom kropp & sjel
ta i mot budskap fra Universell...
Continue Reading...

Hva vil det si å snakke fra Sjelen?

norsk video norsk | Posted Aug 30, 2021
 

Hvis du opplever å være jordbundet, da er det egoets tale som snakker høyest!

Det å være jordbundet er det største begrensningen i møte med deg selv og kraften i deg. Det du sier og gjør må matche på frekvens for å tillate sjele-energien fri flyt, slik at du kan være autentisk i møte med livet.

Hvis du opplever å være fanget av negative tanker og følelser, da har du gitt bort kraften din og...

Continue Reading...
Close