Blog

Er livet ditt preget av et tidligere liv?

video norsk | Posted Jun 10, 2022
 

Er du fanget av vanskelige følelser?

Jeg vet hvor frustrerende det kan være å møte de samme utfordringene gang på gang og spesielt hvis du har lagt ned mye energi i å utforske årsaken til hvorfor du repeterer det samme gamle, mønstret. 

 

Hvis du opplever å ha snudd på enhver stein og tittet bak enhver dør, men du står fremdeles fast i begrensende vaner og mønstre som påvirker livskvaliteten i...

Continue Reading...

Do you listen to your intuition?

video english | Posted Jun 09, 2022
 

In this episode of the Spiritual Quest Podcast  we will diver deeper into the topic of intuition and how important it is to trust your intuition. 

You'll meet the insightful Kim Chestney, author of the book Radical Intuition: A Revolutionary Guide to Using Your Inner Power, and the Founder of IntutionLab, which is an international school dedicated to teaching a practical, integrated approach to awakening your innate intuitive nature. 

Kim's mission is to empower people to live...

Continue Reading...

What's the difference between spirituality and quantum consciousness?

podcast video english | Posted May 23, 2022
 
Continue Reading...

Why is raising your vibration is important?

podcast video english | Posted May 17, 2022
 

What you choose to do to raise your vibration is good for humanity!

Learn simple steps to how you can raise your vibration and embrace your human experience through the eyes of the soul.

Click to watch or listen to The Spiritual Quest Podcast with Quantum Consciousness teacher Pete Smith. 

Continue Reading...

Do you trust your intuition?

video english | Posted May 15, 2022
 

Trusting your intuition is a necessity if you want to protect your energy field from outside forces. In this mind-blowing conversation, podcast guest Pete Smith shares his love for helping people understand the truth of who they really are.

Pete is a trailblazer in the field of human consciousness. He is the founder of the Institute for Quantum Consciousness, author of the book Quantum Consciousness - Journey through other realms and the creator of Here comes the light - 2028 discussion...

Continue Reading...

Be aware of this!

podcast video english | Posted May 10, 2022
 

In these challenging times, it's crucial to take responsibility for the energy you project and your inner dialog says a lot about which frequency you're tuning into and sharing with the world around you.

If you're from Ukraine or Russia, then this meditation will help you feel safe in an uncertain time. Listen to meditation.

Continue Reading...

What happens when you're struck by lightning?

podcast video english | Posted Apr 28, 2022
 

Podcast guest Paul Aurand is an award-winning Master Hypnotherapist, Author of the book Essential Healing and an NDE (near-death experience) survivor who were struck by lightning.

In todays episode, I sit down with Paul to have an open and honest conversation about what actually happens when you crossover to the other side and how this life altering experience has effected Paul's choices in life.

If you're interested in what actually happens when we die and how you can open yourself up to...

Continue Reading...

How to reinvent your life with Jannecke Øinæs?

podcast video english | Posted Apr 21, 2022
 

In this episode of the Spiritual Quest Podcast, you'll hear from the inspiring Jannecke Øinæs, founder of Wisdom From North, the Nordic platform for spiritual knowledge and personal development. 

In this open and candid conversation, Jannecke shares her transformational story about how her dream of becoming a musical theatre artist was shattered, when she lost her voice at the peak of her career, and how she discovered her purpose that opened her heart to follow her...

Continue Reading...

Hva er din høyeste visjon i livet?

meditasjon video norsk | Posted Mar 30, 2022
 

Når du velger å utforske visjoner, da styrker du sjelens-stemme og samspillet med Hjelpere, Guider og Mestre. Visjoner er formidler av sjelens kall og minner deg på at du er sjel som har en menneskelig erfaring.

Å leve fra sjelenivået gir en dypere forståelse av alt som utspiller seg i livet. I møte med situasjoner, opplevelser eller hendelser har du to valg. Enten velger du kjærlighet eller frykt! Når du tillater sjelen å vise vei...

Continue Reading...

Hva vil det si å være en kanal for kjærligheten?

norsk video norsk | Posted Mar 14, 2022
 

Et spørsmål som vanskelig kan la seg forklare kun med ord. Det er samspillet mellom ord og handling som avgjør om det du sier og det du gjør er i egenkjærlighet, fri fra enhver begrensning.

 

Begrepet ubetinget kjærlighet er som så mye annet i livet, blitt et utrykk fremfor noe man er i møte med livet. Egenkjærlighet aktiverer hjertefrekvensen, men å forankre egenkjærlighet er for de fleste en prøvelse i å...

Continue Reading...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Close