Blog

Del Din Misjon Uten Begrensninger

energy reset intensive video norsk | Posted Jun 10, 2024
 

Hva skal til for at du kan snakke din sannhet og dele din misjon uten å begrense deg selv?

Når du velger å fokusere på det indre rommet, hvor eierskap over egen energi er nøkkelen til å skape et ytre rom som representerer ditt sanne jeg, er du i resonans med ditt autentiske selv. Du blir en kanal for sjelens kall og kan bære misjonen uten menneskelige begrensninger.

Hvilke steg må til for å skifte fokus?

For å kunne skifte fokus fra...

Continue Reading...

Awaken Your Inner Light (Channeling)

channelings video english | Posted May 24, 2024
 

A Powerful Message from Chief of the Holy Land

 

As the vibrations of our hearts synchronize with the rhythms of Mother Earth, we are being called to reconnect with the higher mind and embrace the triad of body, mind, and spirit.

We are living in an extraordinary era, a time when humanity is poised to ascend to higher dimensions within ourselves. This is not just a personal journey; it is a collective awakening. Mother Earth is ready to hold her children once again, uniting us in...

Continue Reading...

Frykter Du Kritikk?

energy reset intensive video norsk | Posted May 13, 2024
 

Slik står du standhaftig i din egen kraft

I en verden hvor alle har en mening og plattformene for å uttrykke dem aldri har vært mer tilgjengelige, møter bevisste ledere og hjertestyrte entreprenører ofte utfordringen med å navigere i et hav av kritikk og dom.

Opplever du skuffelse når du møter kritikk eller blir dømt av andre? Det kan være vanskelig å ta imot kritikk, særlig når du legger sjelen i arbeidet...

Continue Reading...

Oppdag Nøkkelen til Lyset i Ditt Liv

video norsk | Posted May 12, 2024
 

Er du klar til å ta det første skrittet på en reise som vil forvandle din forståelse av deg selv og universet rundt deg? Er du klar til å møte lyset ditt og de høyfrekvente energiene fra Zarius & Det 7 Rådet? La Boken Nøkkelen Til Lyset være din ledsager og guide på denne oppdagelsesreisen til ditt sanne jeg.

I en verden fylt med støy og distraksjoner, søker mange av oss etter en dypere mening, en...

Continue Reading...

Er Du Tro Mot Din Misjon?

energy reset intensive video norsk | Posted May 09, 2024
 

En veiledning for hjertestyrte ledere og visjonærer

I en verden som ofte føles styrt av de med mest makt, kan det være utfordrende å holde fast ved sin egen sannhet og misjon. Som hjertestyrte ledere, visjonærer og entrepreneurer står vi overfor et kritisk valg: Skal vi la våre stemmer bli dempet av frykt og ego, eller skal vi modig velge å leve i tråd med vårt indre kall?

Verdien av å Hedre Din Egen Misjon

Når du velger...

Continue Reading...

Tappes Du For Krefter?

energy reset intensive video norsk | Posted May 07, 2024
 

Slik blir du en bevisst leder i en verden i endring!

I dagens raskt skiftende verden, hvor usikkerheten synes å være den eneste konstanten, står ledere overfor unike utfordringer. Hvordan opprettholder du din indre kraft og visjon når ytre omstendigheter konstant tapper deg for energi? Dette er spørsmålet mange hjertestyrte ledere, visjonærer og selvstendig næringsdrivende stiller seg.

Å forstå din egen energi

For å lede...

Continue Reading...

Hvor ble det av lidenskapen?

energy reset intensive video norsk | Posted May 05, 2024
 

En Oppvekker For Lidenskaplige Ledere

I vårt stadig skiftende samfunn, står vi overfor en paradoksal utfordring. På den ene siden har vi aldri hatt større muligheter til å forfølge våre drømmer og leve i tråd med våre innerste kall. På den andre siden finner vi oss selv fanget i en verden drevet av ego, konkurranse, og ytre suksesskriterier som ofte forhindrer oss fra å leve autentisk og meningsfylt.

Fra Lidenskap til...

Continue Reading...

3-Dager Energy Reset Intensive

video norsk | Posted May 03, 2024
 

Reset energien til ditt autentiske vibrasjonspunkt og finn din sanne stemme

I en verden som gjennomgår store endringer er det viktigere enn noen gang å stå stødig forankret i sin egen energi og kraft. Mennesker som har begynt sin oppvåkningsprosess og kjenner sjelens kall, kan oppleve at de mister stemmen sin og blir kraftløse i møte med utfordrende mennesker og situasjoner.

Energy Reset Intensive er en 3-dagers «in person»...

Continue Reading...

Uncover Your Witch Wound Blocks

english online event | Posted Mar 15, 2024

Are you ready to uncover your witch wound blocks?

I believe we're all on the verge of something truly magnificent. It's become clear to me, after 16 years of helping people reclaim their power, that many of us carry hidden scars - Witch Wounds - that subtly shape our lives, muffling our voices, dulling our achievements, and curtailing our leadership dreams. It's that whisper telling you to hide your intuition and mute the colorful vibrance of your true self.

Have you found yourself minimizing...

Continue Reading...

Awakening Through Adversity

podcast video english | Posted Feb 29, 2024
 

Sometimes the very fabric of our reality is woven from contrasts and contradictions, with the most shattering moments birthing the greatest epiphanies. Today, I'm thrilled to share another soul led conversation that will ignite your spirit.

 

Once an atheist, Ray Catania’s encounter with death's threshold has paved the path for an unforeseen transformation. His near-death experience, a transcendence of worldly suffering, echoes as a testament to the beauty interwoven with our...

Continue Reading...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Close