Blog

Del Din Misjon Uten Begrensninger

 

Hva skal til for at du kan snakke din sannhet og dele din misjon uten å begrense deg selv?

Når du velger å fokusere på det indre rommet, hvor eierskap over egen energi er nøkkelen til å skape et ytre rom som representerer ditt sanne jeg, er du i resonans med ditt autentiske selv. Du blir en kanal for sjelens kall og kan bære misjonen uten menneskelige begrensninger.

Hvilke steg må til for å skifte fokus?

For å kunne skifte fokus fra ytre forventninger og press til en mer indre, sjelfull bevissthet, er det noen viktige steg du må ta:

 1. Refleksjon og Meditasjon: Ta deg tid til å reflektere over dine sanne ønsker og hva som er for ditt høyeste gode. Meditasjon hjelper deg med å åpne opp til ditt høyere jeg. 
 2. Energiarbeid: Lær hvordan du kan rense og balansere energien i ditt indre og ytre rom for å fjerne blokkeringer og avtrykk for oppnå flyt og harmoni.
 3. Selvaksept: Transformer negative tankemønstre og trossystemer som stopper deg i å akseptere deg selv fullt ut, med alle dine styrker og svakheter. 

Hva er nødvendig for å skape et liv hvor hele deg blir ivaretatt?

 For å skape et liv hvor hele deg blir ivaretatt, må du være villig til å gjøre følgende:

 • Sette Grenser: Lær å sette grenser for å beskytte energien og fokusere på det som virkelig betyr noe for deg.
 • Prioritere Egenomsorg: Sørg for at du tar vare på alle de fire kroppene, den fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle.
 • Autentisk Uttrykk: Våg å stå i egen kraft! Være autentisk og uttrykke din sannhet, også når det kan være ubehagelig.

Hvordan kan du møte deg selv uten å tvile på egne ressurser?

Tvilen på egne ressurser kan ofte stå i veien for at vi lever vårt fulle potensial. Her er noen tips for å overvinne denne tvilen:

 • Selvutvikling: Invester tid i å utvikle dine ferdigheter og talenter.
 • Positiv Indre Dialog: Endre den indre dialogen til å være mer støttende og oppmuntrende.
 • Søk Støtte: Ikke vær redd for å søke støtte fra mentorer, coacher eller guider som kan hjelpe deg på din vei.

Nåtidens agenda og eksterne påvirkninger

Nåtidens agenda har stor betydning for hvordan du møter livet og misjonen du er her for å ivareta. Spør deg selv:

 • Tillater du andres forventninger om hvordan du skal forvalte dine egenskaper og ressurser å styre handlingene dine?
 • Lar du kroppens tilstand styre valgene dine?
 • Blir du stresset av at tiden aldri føles riktig?

 

Energi-Reset: Løsningen for å leve ditt autentiske liv

Løsningen er en energi-reset hvor energiavtrykk fra fortid og fremtid frigjøres for å oppnå et mesterlig utgangspunkt for å skape et liv hvor både hodet og hjertet viser vei. Dette innebærer:

 • Rensing av Energi: Frigjøring av lavfrekvent energi fra ditt energifelt og omgivelsene rundt deg.
 • Samspill mellom Kropp og Sjel: Lær hvordan kropp og sjel samspiller, slik at du kan leve ut din misjon og bringe takknemlighet, glede og frihet inn i livet.

 

Energy Reset Intensive: En kraftfull prosess

I samarbeid med mine guider, de høyfrekvente energiene Zarius og Det 7 Rådet, har jeg skapt tjenesten "Energy Reset Intensive" - en kraftfull prosess som vil rense ut all lavfrekvent energi i ditt energifelt og i omgivelsene rundt deg. Dette vil hjelpe deg med å stå i din egen kraft i møte med ekstern energi.

Hvis du kjenner at sjelen kaller, kan du se videoen og sende din søknad her: 3-Dagers Energy Reset Intensive

Close