Blog

Hvor flink er du til å lytte til kroppen?

norsk video norsk Jan 18, 2022
 

Jording renser kroppen for negativ energi, men kun hvis du legger til rette for et naturlig samspill. Nåtidens verden har nedprioritert samspillet for makt og rikdom noe som har ført til en tragisk endring av et tidligere bevisst samspill. I dag er det hovedsakelig urbefolkningen som er tro mot Moder Jord og hennes barn.

 

Målrettet og fokusert energi er det som gjør drømmer om til virkelighet, men på bekostning av hva? Vår egen eksistens på Moder Jord. Vi er i ferd med å ta livet av vår egen mor, hun som gir oss nødvendig renselse og som frigjør oss fra negativ energi. Uten naturens mangfold vil mennesket være en truet art, men velger vi å elske våre kropper, se den sanne verdien av å være menneske på jorden og finner ro i sjelen, da vil kraften av å være kanal styrkes gjennom ubetinget kjærlighet for alt liv.

 

Et fredfult menneske, gjør fredfulle valg som bringer fred til omgivelsene.

 

Kjære deg, mitt håp er at du gjør alt i din makt til å være en kanal for kjærligheten i møte med livet.

 


Vil du lære mer om hvordan du kan frigjøre deg fra det som holder deg jordbundet og bli en ren kanal for kjærligheten? Lysveien Online Program lærer deg hvordan og gir deg verktøy som hjelper deg på reisen fra hodet til hjertet. Les mer her.

Close