Lysveien

reisen fra hodet til hjertet!

Alt du trenger for å styrke energien og åpne opp for sjelen!

Er du klar til å gi slipp på begrensende tanker, følelser og opplevelser, som holder deg jordbundet, lære å skille mellom andres og egen energi og løfte energien, slik at du hører sjelens kall? Lysveien Online Program viser deg hvordan. 

vil du følge hjertet?

vil du følge hjertet?

Har du ideer eller drømmer du ønsker å realisere, men du føler deg:

  • fastkjørt i tanker og følelser som hindrer deg i å handle og gjøre det du vil?
  • mindre verdifull enn andre og er selvkritisk til egne ideer og drømmer?
  • akterutseilt og nå har tvilen kastet anker?
Når fokus er utenfor deg selv, da er det lett for at kritikeren dukker opp både i deg selv og blant venner og bekjente, som da ofte fører til:
  • at du blir usikker på deg selv og evnen din til å skape det hjertet drømmer om.
  • frustrasjon til deg selv og andre som blokkerer skaperkraften.
  • at du fanges av andres forventninger og gleden ved å følge hjertet forsvinner.
Tvilen har gjort sitt inntog og som nå hindrer intuisjonen, blokkerer magefølelsen og evnen til å følge hjertet, som påvirker livskvaliteten ved at du:
  • unngår situasjoner og mennesker i frykt for å bli konfrontert.
  • begynner å kritisere andre for deres uvitenhet.
  • må ha andres godkjennelse for å følge hjertet.
Det som engang var lidenskap har nå blitt en jobb! Styrke og kraft er ikke lenger en organisk kraft, men en jobb du må gjøre for å åpne opp for samspillet mellom kropp og sjel hvor energinivået innehar fri-flyt av energi. 

 

Det kan være sårbart å innse at man er styrt av andres energi og agenda, men heldigvis så innehar sjelen alt du trenger for å manifestere det du drømmer om. Alt du trenger er å styrke energinivået og åpne opp for sjelenivået!

 

Har du lyst til å lære hvordan du kan åpne opp for hjertefrekvensen gjennom frigjøring av utdaterte, gamle 3D strategier og oppnå målrettet og fokusert energi? 

Lysveien Online Program er målrettet energinivået og gir deg strategier og teknikker, som løfter vibrasjons-punkter og styrker samspillet mellom kropp & sjel.

Hva kan du forvente?

Medlemmer møtes virituelt første mandag hver måned til LIVE undervisning på nett.
Temaene har til intensjon å åpne opp for sjelen, slik at en frekvensjustering skjer og skaperkraften styrkes.

 

Lysveien Online Program gir deg innføring i teknikker, strategier og verktøy som styrker samspillet mellom kropp & sjel.

 

Har du en drøm du vil omgjøre til virkelighet? Er du opptatt av å følge hjertet?  Vil du være med å skape en lysere fremtid? 

Det største hinderet i all manifestering er mangel på tillit til egne ressurser forankret i gamle, utdaterte vaner og mønstre som påvirker samspillet mellom kropp og sjel. Energinivået har som hovedoppgave å kringkaste energien i møte med omgivelsene gjennom strategier som er tillært eller adoptert. Energi lyver aldri! Energien din forteller hvordan du opplever deg selv på godt og vondt og avgjør hvilken frekvens du manifesterer på. 

Hvis alt er energi, hvordan påvirker ekstern energi deg når den endrer frekvens? Du er omgitt av energi som er i konstant bevegelse, men hva skjer når du stagneres og fanges i egen energi? 

Medlemmer av Lysveien Online Program får innføring i strategier og verktøy tilpasset en ny tid. Skiftet fra 3D til 4D har ført til store energimessige endringer som påvirker alt liv. Hvordan du opplever endringene er basert på samspillet mellom kropp og sjel, som utgjør energinivået ditt.  

TEMA ENERGIRENS & BALANSERING

Desember 2020, var tema Energirens og Balansering. Se utdrag fra sendingen under.

 

Medlemmer får

1
1

Tilgang til tidligere temaer umiddelbart ved innmelding. Skattekiste med verktøy som inkl. guided meditasjoner, selvhypnoser, visualiseringsteknikker og maler. Tilgang til egen Facebook gruppe. BONUS overraskelser.

2
2

LIVE undervisning online. Tema omhandler sjel- og energinivået. Det satt av tid til spørsmål og svar på slutten av sendingen. Reprise er tilgjengelig i medlemsportalen innen 72 timer. Medlemsrabatt på Spirituell Coaching Sesjoner.

3
3

Last ned Kajabi App'n fra APP store eller Google Play og få tilgang til medlemsportalen hvor og når som helst, så lenge du har mobildekning. Last ned meditasjoner og selvhypnoser direkte til mobilen.

 

Du må handle i det fysiske for å erfare tilliten du har til sjelen. Lytt og så handle. Det vil vekke tilliten mellom deg og din sjel.

- Zarius & Det 7 Rådet -

gjør prioriterings-året 2021 til ditt år!

Det kan til tider være ensomt å være bevisst sjelens reise når omverden ikke anerkjenner deg og drømmen din, men nå har du mulighet til å utforsk Lysveien sammen med andre hjertevarme mennesker. Styrken av å møtes sjel til sjel, hjerte mot hjerte, løfter opplevelsen og skaper enhet. Sammen er vi sterkere!

Du får tilgang til....

alle tidligere undervisningsvideoer og verktøy ved innmelding. Du kan starte reisen på Lysveien her og nå!

NESTE LIVE SENDING

Mandag 04. Oktober

kl. 19:00 - 20:30

 

 

Referanse

Vibecke behersker et vidt spekter i sin rolle. Hun er alt fra en gudbenådet foredragsholder og spirituell coach til det enkle varme medmenneske. Det jeg opplevde, som mest imponerende ved hennes profesjonelle utfoldelse, var at hun evner å favne alle ulike graderinger av behov for hjelp, tilpasset den enkeltes spesifikke utfordring. Min opplevelse er at hun til fulle behersker denne umåtelige krevende øvelse også. Det vitner om dyp hjertestyrt allsidig visdom.

Ut fra min erfaring med Nøkkelen til Lyset og Lysveien, så er dette absolutt en vei å anbefale.

 

Arnulf Sandvoll

Kan jeg hjelpe deg?

Jeg har 13 års erfaring som entrepreneur, coach og foredragsholder. Jeg innehar evnen til å kanalisere universell kraft og har kanalisert boken Nøkkelen Til Lyset og er kanal for stiftelsen Soul Energy in Motion. I 2012 ble jeg sertifisert av Newton Institute som Norges første Life Between Lives Hypnotherapist.

Les mer.