Blog

Regresjon som verktøy

Uncategorized May 06, 2019

Hvis du noen gang har stilt deg selv de dype spørsmålene som f.eks. hva er meningen med livet? Finnes det liv etter døden? Hva er mitt opphav? Så er det store sjanser for at du har hørt om regresjon også kjent som PLR (Past Life Regression) eller LBL som er forkortelse på Life Between Lives. 

 

I årrekke har jeg veiledet mennesket innover for å finne sine egne svar på de dype spørsmålene. Jeg mottar ofte lange mailer hvor mennesket har søkt svar på egne erfaringer utenfor seg selv, men savner bekreftelsen gjennom egne opplevelser. Det er her verktøy som regresjon og sjelereise kan bistå i bevisstgjøringen av eget liv. En pensjonist skrev en åpen og ærlig mail til meg, som viser at mennesket aldri stopper opp med å søke sin egen sannhet. Ønsket om å omfavne kroppen på nytt ved å gi slipp på årrekke med begrensninger mennesket har pålagt seg selv, bevisstgjør oss på å aldri gi opp håpet om et bedre liv. 

Mennesket blir nå i enda større grad stilt til ansvar for egne valg og handlinger som er i tråd med integrasjonsåret 2019. Jeg deler derfor mitt svar som kanskje kan bistå flere i søken av sin egen sannhet.

Min erfaring med PLR og LBL er at de bistår i å frigjøre mentale begrensninger og blokkeringer ved å åpne opp for sjelens tale. Intensjonen for hver sesjon er avgjørende for resultatet, og min erfaring er at man får alltid det man trenger, men kanskje ikke alltid det menneske ønsker. Det er også en fordel å ha akseptert sin egen sjel ved å erkjenne at man er sjel som erfarer en fysisk opplevelse og at sjelens ønske om å lære og utvikle seg er drivkraften i mennesket. 

Sjelens frekvens - energimessige utvikling, forsterkes gjennom den menneskelige erfaringen. Samspillet mellom kropp og sjel er avgjørende for om balanse mellom sjel, energi og det fysiske nivået oppnås og man kan leve ut i fra sjelen. Med 6 års erfaring med LBL og flere hundre sesjoner, så viser det seg at mange blokkeringer og begrensninger av samspillet mellom kropp & sjel, skjer i mors mage. Fosteret erfarer mors tanker og følelser som kan gjøre det vanskelig å separere hva som er egen eller andres energi, og fosteret adopterer mors begrensninger og blokkeringer.  

En annen fremtredende opplevelse er forløsning av karma fra tidligere liv. Sjelens ønske om fred bringer tidligere livs erfaringer inn i vår dimensjon for å forløse og sette seg selv fri gjennom å integrere lærdommen. Sjelens evne til å reise i tid og rom gjør det mulig for mennesket å styrke sin egen healing-evne ved å forbedre samspillet mellom de tre nivåene, sjel - energi og det fysiske. Dvs at det er avgjørende for resultatet at mennesket også åpner opp for innsikten og lærdommen for så å integrere dette gjennom å leve ut i fra den nye kunnskapen som sjelen har formidlet. 

God reise og vel hjem!

Close