Blog

Hvilken energi tilfører du miljøet?

norsk video norsk Feb 16, 2022
 

Bevisstgjøring av hvilken frekvens du kringkaster energi på forteller mye om hvor trygt du står i eget liv og derfor hvor tilpasningsdyktig du er til endringsprosesser.  

Energi kan ikke ødelegges kun omformes og derfor er innsikt i egen energi og hvordan du, som kanal for denne kraften, kan forvalte energien på en bærekraftig måte, utrolig viktig for en verden i endring. Grønn energi er idag et viktig tema i næringsliv og utvikling av grønn teknologi skjer gjennom nytenkning hvor mennesket står i senter. Menneskets engasjement, lidenskap og kjærlighet til livet er drivkraften som vil skape en ny jord hvor grønne strategier forvaltes gjennom et åpent hjerte og sinn.

 

Hvor bevisst er du energien du tilfører situasjoner, hendelser og mennesker?

Mennesker definerer endringer i form av evolusjon og som da tilsier at sjelen søker ekspansjon. I det øyeblikk du aksepterer sjelen i deg som menneske, da åpnes kanalen og samspillet forvaltes gjennom energien du kringkaster i møte med livet. Det å være lydhør til egen energi og hvordan du kringkaster energien, gir svar på hvilke egenskaper, evner eller ressurser du bærer i deg og som du kan velge å bidra med i det grønne skiftet. Ta deg tid til å reflektere og meditere på hvilken energi du tilfører livet og om kraften støtter sjelens ønsker.

 

Hvilket miljø er du med å skape?

Mennesket har skapt ubalansen som idag påvirker alt liv på jorden. Endelig har vi kommet til et punkt hvor gamle, utdaterte strategier styrt av egoets ønske om kontroll og makt, visner bort mens hjertevarme handlinger, hvor grønn energi kringkastes og distribueres gjennom bærekraft, gir næring til en ny tid hvor samhandling med alt liv står i senter. Velger du å ta eierskap over egen energi, omforme og transformere den slik at du kan være en ren kanal for egne ressurser, da lever du bærekraftig og livet vil gi mening. 

Du er medskaper av en bærekraftig jord, og da må vi være fleksible, villig, modige og åpne for å la sjelen vise vei.

 

Hvordan kanaliserer du kraften din?

Frekvens kan ses på som perspektiv og referanser som påvirker hvordan vi ser på livet. Når frekvensen justeres, da endres perspektivet og vi får nye referanser som styrker troen på egen kraft. Kunnskap om hvilke energier som påvirker frekvensen er første steg i å transformere energi.

Nå har du mulighet til å delta på intensjonsetting med tema energi kanalisering, hvor du vil få tips og råd om hvordan du kan justere frekvensen samt være med på en guided meditasjon målrettet tema.

Deltakelsen er gratis og du kan klikke linken under for påmelding.

Påmelding Intensjonsetting Energi Kanalisering

La lyset skinne!🌟

Close