Blog

Frigjøring fra 3D

norsk Nov 15, 2023

Hva forteller energien din? Er du tro mot deg selv? Snakker du åpent og autentisk fra hjertet?

Tredje året i det pågående skiftet er snart historie, og det etterlater seg en verden med store kontraster. Hver dag blir vi påminnet om å gi bort kraften til 3D gjennom sinne, sorg, frykt, usikkerhet for å nevne noe, og hvis vi velger å stå i egen sannhet, dukker gamle, utdaterte 3D strategier opp som et varsel om at vi ennå har en jobb å gjøre før hjertefrekvensen er aktivert.

De siste 3 månedene har jeg kanalisert for mennesker fra hele verden, og det som er tydelig er at vi begynner å bli utålmodige med oss selv og begrensningene som holder oss fanget i utgåtte trossystemer som er en del av 3D paradigmet. De fleste uttrykker at de er ferdig med å gå i sirkel og er klare for å ta steget fullt og helt inn i 4D, Samhørighetsdimensjonen, men vet ikke hvordan bryte ut av fangenskapet av 3D paradigmet. Kunnskapen har vi, men kraften må tilbakekalles slik at vi kan bære kraften i møte med en ny tid.

Zarius & Det 7 Rådet er klar i sin tale! Jobben må gjøres og vi kan velge å utsette den for å kjenne mer på kontrasten av 3D eller vi kan velge å åpne opp for en dypere viten hvor den universelle sannheten vil sette oss fri i møte med livet.

Året 2024 kaller Rådet, Nytelsens År! Vakkert, ikke sant! Men hvis vi tenker på at så mange fremdeles er jordbundet i 3D, hva vil det si for de som fremdeles velger å gi bort kraften sin til noe utenfor seg selv? Hva er det motsatte av Nytelse? Lidelse?

2024 vil utfordre menneske til å være autentisk og tro mot egne opplevelser. Frekvens 5 er evnen til å være fri til å følge egen rytme uten å miste seg selv i møte med en verden i ubalanse. Er du klar til å ta i mot nedlastningene som dukker opp i løpet av 2024 eller trenger du flere energikrevende utfordringer før du er klar til å overgi deg? 

Rådet inviterer til det som blir frigjøring av utgåtte 3D mønstre, tilbakekalle kraften fra fortid og fremtid, og åpne opp for nedlastninger som vil bistå i å aktivere høyere frekvenser i en live kanalisering med mennesker fra hele verden. Kanaliseringen vil være på engelsk for å bidra utenfor landegrenser slik at flere kan dra nytte av å rense ut 3D av de 4 kroppene og ta steget inn i 4D.

Du er hjertelig velkommen til å delta i det som vil være en kraftfull opplevelse veiledet av universell kraft!

Klikk her for å lese mer og påmelding...

 

Close