Meditasjoner | Selvhypnoser | 5D Nedlastninger

Transformerer Energi og Lar Sjelen Vise Vei

Jording Meditasjon


Sliter du med å være tilstedet i øyeblikket? Føler du deg stresset, overveldet eller tar du inn andres energi?

Bli bevisst energi-flyten i kroppen og gi slipp på lavfrekvent energi, som holder deg jordbundet og fanget i gamle, 3D tankemønstre. Åpne opp for å ta imot Moder Jords rensende kraft og la kraften tenne gnisten i hjertet slik at du står trygt i deg selv.

Anbefaling:

Start dagen med meditasjonen. Avslutt skole/arbeidsdagen med å jorde deg på nytt.

 9:52 min.

Kr 97,00

Kjøp
Test/Utdrag
Jording Meditasjon
5:04
 

Frigjør Blokkeringer


Opplever du uro eller smerte i kroppen? Eller en klump i magen uten å vite hvorfor?

Meditasjonen hjelper deg til å få klarhet i årsaken til en blokkering som påvirker den fysiske kroppen negativt. Lær å lytte til hva underbevisstheten prøver å formidle til deg. Bedrer samspillet mellom kropp & sjel, styrker evnen til å lytte til underbevisstheten og kroppenssignaler for å oppnå optimal helse, og hjelper deg med å transformere energi.

Anbefaling:

Lytt til meditasjonen når du opplever stagnert eller blokkert energi som påvirker den fysiske kroppen. Umiddelbart etter meditasjonen skriv ned tanker og følelser som dukket opp og avslutt med å skrive ned lærdommen. Repeter inntil du har fått klarhet i årsaken.

08:45 min.

Kr 97,00

Kjøp
Test/Utdrag
Frigjør Blokkeringer Meditasjon
4:28
 

Energi Balansering


Føler du deg nedstemt uten å vite hvorfor? Sliter du med å finne glede i de små øyeblikkene?

Meditasjonen balanserer, renser og omfavner sjel, energi og det fysiske nivået. Den hjelper deg med å løfter vibrasjonen gjennom omfavnelse av sjels-energien og styrker din indre kraft slik at du opplever mer flyt i livet. Bistår deg med å overgi deg til din naturlige rytme for å oppnå egenkjærlighet.

Anbefaling:

Lytt til meditasjonen når du føler deg nedstemt, lei deg eller går på autopilot.

15:04 min.

 Kr 97,00

Kjøp
Test/Utdrag
Energi Balansering Meditasjon
8:10
 

Chakra Rens


Er du ukonsentrert, vanskelig for å uttrykke deg og sliter med å gjøre valg, da er du fastkjørt i gamle 3D mønstre som tapper deg for energi og krefter!

Chakra Rens hjelper deg med å få kontakt med de 7 hoved chakra’ene i kroppen og gjør deg bevisst blokkeringer og hjelper deg med å gjenopprette balansen. Chakra rens er et effektiv og trygt verktøy målrettet energinivået og bidrar til å styrke enhver form for coaching, terapi eller behandling.

Du må trene opp mottakelighet akkurat som du må trene muskler for å se og kjenne endring, men er du allerede bevisst energi-flyten i kroppen, da vil du umiddelbart kjenne endring og hvordan energi-flyten påvirker humøret!

Chakra rens vil styrke energi-flyten og samspillet mellom kropp og sjel, og når du gjør en chakra rens regelmessig, da trener du opp underbevisstheten og evnen din til å lytte til kroppens signaler. 

Gi slipp på stresset av en hektisk hverdag, styrke kraften og løfte frekvensen. Du gjenoppretter balansen og vil erfare mer energi, handlekraft og glede med hjelp av en chakra rens.

Anbefaling:

Lytt til chakra rens 3 - 4 ganger pr uke i minst 30 dager. Gjør gjerne dette etter at du har vært fysisk aktiv. 

26:50 min.

Kr 157,00

Kjøp
Test/Utdrag
Chakra Rens Meditasjon
2:53
 

Frigjør Energibånd, Avtrykk & Implantater Meditasjon


Opplever du å være påvirket av andres energi? Har du påtatt deg energier som kontrollerer hvordan du oppfører deg? Eller kanskje du har vært utsatt for negative energier fra andre dimensjoner?

Meditasjonen hjelper deg med å frigjøre ekstern energi som enten er påført, påtatt eller implantert i energinivået og som holder deg fanget i lavere frekvenser og hvor sjelens frie vilje blir påvirket. Hjelper deg med å aktivere høyere frekvenser for å kunne stå trygt i eget lys og dermed kutte og avvise lavfrekvente energier gjennom tid og rom, frekvenser og dimensjoner, slik at du kan stå i kraften din og igjen være en fri sjel.

 Anbefaling:

Benytt meditasjonen daglig inntil du igjen kan stå i kraften din. Meditasjonen brukes i tillegg til å beskytte energien.

17:53 min.

 Kr 157,00

Kjøp
Test/Utdrag
Frigjøring Energibånd, Avtrykk & Implantater Meditasjon
4:12
 

Energi Kanalisering


Opplever du å stå på siden av deg selv? Føler du deg mental eller emosjonell sliten? Ønsker du bedre kontakt med sjelen? 

Styrker samspillet mellom de 4 kroppene kjent som den spirituelle, mentale, emosjonelle og den fysiske kroppen. Beskytter mot utenforstående energier, og forankrer sjels-energien i kroppen. 

Anbefaling:

Sov godt. Avslutt dagen med denne meditasjonen. 

15:18 min. 

Kr 97,00

Kjøp
Test/Utdrag
Energi Kanalisering Meditasjon
5:33