Oppdag Lysveien Din med Boken Nøkkelen Til Lyset! 

Har du noen gang følt en lengsel dypt inne i deg, et kall til å utforske mer, til å forstå essensen av din egen eksistens? Boken Nøkkelen Til Lyset er her for å lede deg på denne oppdagelsesferden, til å finne den dypeste sannheten som din sjel allerede kjenner.

Denne boken er ikke bare en lesning; det er et verktøy på reisen til ditt sanne jeg. Den er skapt for deg, den spirituelle søkeren, Lysarbeideren, Fakkelenbæreren, Visjonæren som er klar til å omfavne din unike frekvens og stå trygt i ditt eget lys.

Boken er en gave fra de høyfrekvente energiene Zarius & Det 7, som formidler budskap, visdom og kunnskap om sjelens reise til Moder Jord og hvordan du kan omfavne din egen unike frekvens. 

 

Sjelen Viser Vei

Med Boken Nøkkelen Til Lyset, får du en sjeldent innsikt i sjelens reise formidlet fra et sjels perspektiv, og hvordan du kan la din sjel lede veien til en dypere forståelse av din eksistens på Moder Jord. Dette er din invitasjon til å frigjøre deg fra de blokkeringene som holder deg tilbake og ta skrittet fullt ut inn i lyset.

 
 • Veiledning fra Høyfrekvente Energier: Kanalisert fra Zarius & Det 7 Rådet, bringer denne boken visdom og kunnskap som er formidlet gjennom høyfrekvente energier. Disse budskapene er en gave, en veiledning for å hjelpe deg å bryte fri fra 3D mønstre og omfavne Samhørighetsdimensjonen (4D).
 • Kanaliserte Budskap: Gjennom utdrag fra kanaliseringer gjort i fellesråd med Fakkelbærerne, tilbyr Boken Nøkkelen Til Lyset personlige budskap som har blitt mottatt over ett år. Disse budskapene er nøklene til lyset, nøklene til din egen sjelereise.
 • Utvidet Bevissthet: Boken åpner opp for en utvidet bevissthet, tilbyr en direkte formidling til sjelen og muligheten til å virkelig høre sjelens tale. Denne boken er en portal til selvoppdagelse, til å omfavne din egen unike kraft og lys.Gjennom direkte formidling til sjelen åpner Boken Nøkkelen Til Lyset opp for en utvidet bevissthet og muligheten til å omfavne sjelens tale. 

Er du klar til å bli kjent med Lyset ditt og de høyfrekvente energiene Zarius & Det 7 Rådet?

La Boken Nøkkelen Til Lyset være din guide på denne reisen for personlig vekst og ekspansjon.

BESTILL BOK
Samtale med en Fakkelbærer
Nøkkelen Til Lyset Podcast: Kapittel 2 Fakkelbærerne
35:26
 

Nøkkelen Til Lyset er en gave!

- kanalisert av Zarius & Det 7 Rådet
 Boken Nøkkelen Til Lyset er en dyptgripende og inspirerende bok som tar deg med på en reise til å omfavne din unike frekvens og frigjøre deg fra blokkeringer for å stå trygt i ditt eget lys.
Budskapene og visdommen som er kanalisert er formidlet ordrett fra nedskrevende lydopptak.

"Til deg som søker Lyset, kraften har nå endret seg i rommet, i hverdagen, i verden. Det blåser fremdeles en kald vind over Moder Jord, men med din innsats, og den kraft du bringer til Moder Jord, er du med på å mildne og stilne disse vindene.

Vi minner om at det å søke innover, gir innsikt i den dypere forståelsen av universet og den kraft som befinner seg her. Og ved at du nå søker Lyset i deg selv, løfter din frekvens, så tilfører du nå universet ny næring som er nødvendig for å stilne og mildne disse vindene. Du er viktig! Mer viktig enn du aner."

- Grogen

Introduksjon av Nøkkelen Til Lyset

Intensjonen med denne boken er å undervise fra sjelenivået for å styrke «Lyset» til hver og en her på jorden gjennom visdom og kunnskap fra Zarius & Det 7. Rådet, slik at vi i fellesskap kan lyse opp ett kontinent om gangen.

 

Denne boken består av visdom, lærdom og kunnskap kanalisert fra de høyfrekvente energiene Zarius & Det 7. Rådet. Over en periode på ett år har Rådet formidlet budskap og veiledning i offentlige kanaliseringer og til en gruppe de har navngitt «Fakkelbærerne». Kjernen av denne reisen er nå samlet mellom disse permene for å bistå deg med å finne din nøkkel til Lyset.

Våren 2013 fikk jeg beskjed om oppgaven som ventet. Jeg skulle samle de første Fakkelbærerne, de som ser verdien av å stå i Lyset og som kan spre dette videre. Med Zarius & Det 7. Rådet som læremestere, skulle de veiledes «hjem» slik at de på nytt kan stå i Lyset og bære sin fakkel med egenkjærlighet, for så å dele fakkelen i ubetinget kjærlighet med dem som fremdeles befinner seg i skyggen. Invitasjonen ble sendt til de utvalgte, og et utdrag av budskapene og visdommen Fakkelbærerne mottok i løpet av sitt første år i lære, deles nå med deg.

Guiden min Zarius, har vært med meg så lenge jeg kan huske. Det var under en spirituell reise til Tyrkia i 2012, Zarius formidlet at min tid som kanal var kommet. Med hjelp fra min gode venn og kollega i USA, Myra Taigman-Farrell, begynte en ny epoke av reisen min. Vår felles reise strekker seg helt tilbake på sjelenivå, og vårt møte i det fysiske var godt planlagt og dirigert av veiviseren Zarius. Med Myra som støttespiller gjennomførte vi mange kanaliseringer for å få svar på hvorfor vi ble ført sammen og hva vår oppgave består av, både sammen og hver for oss. Det var i denne prosessen de øvrige energiene i Rådet introduserte seg for meg. De jobbet tålmodig med meg, mens jeg jobbet med å finne tryggheten som kanal.

Det tok meg fem år og akseptere mitt kall som kanal. Jeg mottok budskap om hva som ventet meg, både fra Zarius og min egen sjel, men med mitt sterke ego og en vilje av fjell, så skulle det litt til for å få meg til å akseptere det sjelen min og Zarius formidlet. Det var, som vi mennesker ofte opplever, et besøk i mørket som måtte til for at jeg skulle akseptere mitt eget Lys – for så å finne veien ut på egenhånd. Jeg ser i dag klart at dette var nødvendig og helt i tråd med min sjelsoppgave.

Gjennom egenerfaring måtte jeg gi slipp på negative tanker og følelser, gjenoppbygge tilliten til kropp og sjel samt fullstendig integrere sjelen, slik at jeg kunne leve
i tråd med sjeleoppgaven min. Jeg ble testet på min vei, og alle disse prøvelsene sørget for at jeg oppdaget lærdommen mørket hadde gitt meg, og ikke minst at dette var gjort i kjærlighet. Det var først når jeg erfarte dette gjennom sjelen og forstod dette fra et menneskelig perspektiv at brikkene falt på plass og jeg befant meg i Lyset. Jeg var hel.
I søken etter en større mening, kan det til tider være lett å glemme viktigheten av den reisen du befinner deg på, her og nå. Vi lever i en fysisk verden hvor vi må forholde
oss til omgivelsene som er fylt med lavfrekvent energi som er menneskeskapt. Dette er med på å føre oss lengre vekk fra vårt eget opphav, hvor nøkkelen til endring befinner seg. Som kanal for Zarius & Det 7. Rådet, ønsker jeg å overbringe deres visdom og kunnskap til dem som ønsker å finne nøkkelen til Lyset, og i fellesskap skal vi bevege oss videre inn i en ny tid.

Dette er en bok som krever mye egeninnsats for selv å erfare «magien» av å leve
i Lyset. Det er, som du vil erfare, kun du som kan gjøre jobben for å løfte din egen frekvens og på denne måten erfare Lyset. Du bærer i dag med deg ressurser som du ikke benytter deg av. Min oppfattning er at de aller fleste mennesker gjør så godt de kan med de ressursene de har tilgjengelig, men når du integrer sjelenivået, aksepterer at du er en sjel med en menneskelig erfaring, så endres perspektivet ditt. Du vil på nytt se din verdi som menneske og hvor viktig du er i det store bildet. En helt ny verden åpner seg for deg, som bringer med seg gaver, skattekister og nok ubetinget kjærlighet til å nære alt liv på jorden.

Som kanal, først og fremst for Zarius & Det 7. Rådet, men også andre høyfrekvente energier, er min oppgave å sørge for at jeg opprettholder renheten i det som formidles. Det krever at jeg til enhver tid opprettholder et godt samarbeid mellom kropp og sjel gjennom å ivareta energien min på best mulig måte. Gjennom å lytte til både kropp og sjel, oppnår jeg balanse. Når sjel, energi og det fysiske er synkronisert, så opphører balansen og helheten kan regjere. Men gjennom et godt integrert sjelenivå og en sterk personlighet som til sammen har en ren og klar intensjon for hvorfor jeg har påtatt meg denne jobben, står jeg i dag trygt og stabilt i mitt kall og er klar for å bistå menneskeheten til å bevege seg inn i Samhørighetens-dimensjon, 4D.

Når du nå leser de nedskrevne kanaliseringene, ønsker jeg å komme med noen gode råd. Zarius & Det 7. Rådet snakker alltid fra et sjeleperspektiv. Det vil derfor være avgjørende for forståelsen av det som blir formidlet, at du har tro på at sjelen er en del av din erfaring her på jorden. Energien bak ordene som er kanalisert og hvordan du opplever disse, vil være basert på din egen frekvens. Det vil si at din personlige energi vil avgjøre hvordan du oppfatter og integrerer budskapene som overbringes. Erfaringen som kommer etter å ha integrert budskap og visdom, vil være bekreftelsen på din egen sjelereise og din mening for deg som menneske. Det anbefales derfor å lese boken flere ganger og gjerne bruke den som et oppslagsverk mens du beveger deg videre på Lysveien.

Når du leser så ha som intensjon å se det gode i budskapene. Start gjerne med en kort meditasjon hvor du søker innover i stillheten, slik at du kan lytte til sjelen din og tillate deg selv å være ærlig og åpen for det du leser. Be om veiledning fra Zarius & Det 7. Rådet og om bistand til å forstå, bevisstgjøre og integrere budskapene du leser. Jeg har valgt å samle budskapene under temaer, slik at det vil være enklere for deg som leser å forstå sammenhengen i det som formidles. Du vil også oppleve at det som formidles flyter fritt om hverandre. Du kan derfor gjenkjenne essensen av det som formidles i alle budskapene, så legg merke til hvilken måte budskapet er formidlet på når det treffer deg i hjertet. Ta deg tid til å reflektere og nyte vakkerheten i det som formidles. Jeg håper du tar imot gaven som overbringes i ubetinget kjærlighet!

Vel hjem!

 

Innhold
 • Kapittel 1: Zarius & Det 7 Rådet
 • Kapittel 2: Fakkelbærerne
 • Kapittel 3: Lysveien
 • Kapittel 4: Fakkelbærernes Ånd
 • Kapittel 5: Sjelen
 • Kapittel 6: Energi
 • Kapittel 7: Mennesket
 • Kapittel 8: Moder Jord
 • Kapittel 9: Universet
"Begynn å leve ditt live fra Sjelen. Aktiver sjelen og leve ut i det fysiske. Fyll din kropp med sjelen. Det er nødvendig å handle i det fysiske for å erfare tilliten du har til sjelen. Lytt og handle. Det vil vekke tilliten mellom deg og sjelen. Din kropp og sjelen."

- Zarius

KJØP BOK
 

Hvordan kan Nøkkelen Til Lyset hjelpe deg?

Livet er fylt med kontraster og derfor er det viktig å sette av tid og prioritere å lytte til egen sjel. 

Zarius & Det 7 Rådet består av 7 høyfrekvente energier som åpner opp for sjelens-ressurser og dens evne til å vise vei. 

Nøkkelen Til Lyset aktiverer nye perspektiver og bidrar til et forsterket samspill mellom kropp & sjel.

"Du er kanal for kjærligheten. Din oppgave innehar denne kjærligheten, og for å finne kjærligheten og koble deg opp på denne, for så å manifestere denn, så må du først finne kjærligheten i deg selv. Først da kan din livsoppgave skinne og manifestere seg med styrke og kraft. Da vil valgene dine bli enklere, valgfriheten vil bli større og du vil kjenne hjertet boble av glede."

- Zarius 

En Gave til Menneskeheten!

Nøkkelen Til Lyset

Bok
Nøkkelen Til Lyset

Kr 378,-

Inkl. frakt innland

KJØP BOK

Lydbok
Nøkkelen Til Lyset

Kr 199,-

Digital tilgang

KJØP LYDBOK

Ebok
Nøkkelen Til Lyset

Kr 110,-

Digital tilgang | Kindle Edition Amazon

KJØP LYDBOK
Sendes med Posten. Forventet levering mellom 3 - 5 dager. Unntak kan forekomme.
 

Kanal for Zarius & Det 7 Rådet

Mitt kall er å være en ren kanal for kjærligheten og hjelp mennesket til å ta i bruk sjelens-ressurser slik at vi sammen kan bistå i skapelsen av en ny jord.

Det er med takknemlighet, lys & kjærlighet jeg har overgitt meg til sjelens-ressurser og omfavnet mitt sanne jeg, slik at jeg i dag kan kanalisere budskap, visdom og innsikt formidlet gjennom de 7 høyfrekvente energiene, Zarius & Det 7 Rådet. 

Du og ditt liv er ingen tilfeldighet! Bli med på en frigjørende reise ved å omfavne ditt multi-dimensjonale jeg og tillate sjelen å vise vei. 

Hjertelig hilsen,

Vibecke💖

 

Personlig Kanalisering