Regnbuensvei

skapelsen av en ny jord!

Universell kraft gir deg innsikt, kunnskap og budskap om ditt liv på Moder Jord!

Føler du deg kallet til å utgjøre en forskjell? Vil du bruke sjelens-ressurser, dine egenskaper, til å hjelpe andre, det seg være mennesker, dyr, natur eller elementer?
Regnbuensvei Online Program styrker sjelens-stemme og åpner opp for 5 Dimensjonalt samarbeid ved hjelp av kanaliserte budskap og nedlastninger. 

Har du funnet ditt kall?

Har du funnet ditt kall?

Kjenner du din sannhet og hører sjelen kalle på deg, men du:

 • har ingen å dele tanker og opplevelser med?
 • opplever å bli motarbeidet av lavere frekvenser?
 • usikker på hvilken vei du skal velge?
Skiftet fra 3D til 4D har nådd det fysiske plan og det påvirker spesielt deg som allerede er bevisst endringer i energi, og kjenner at du:
 • trenger påfyll av høyere frekvenser
 • trenger veiledning og bekreftelse på veien videre
 • utvikle, styrke og ta i bruk sjelens-ressurser.
Du forstår viktigheten av egenkjærlighet og ivaretar energien gjennom spirituell praksis, men ønsker:
 • å få dypere innsikt i eget sjelenivå
 • være med å vise vei inn i en lysere fremtid
 • å stå sammen med andre for å oppnå større kraft
 • bistå i skapelsen av en ny jord.
Du kjenner hjertet boble av glede når du får mulighet til å gi tilbake til Moder Jord, menneskehet og universet. Du vet hvor verdifullt livet er, å løfte energi og oppnå ekspansjon! 

 

Det å kjenne egen sannhet og stå trygt i eget lys, er en utfordring selv om man "vet" bedre, men erfaringen av å skape en virkelighet, som er forankret i sjelen, endrer liv og verden. Et fredfullt hjertet, gjør fredfulle handlinger, som bringer fred til omgivelsene.

 

Har du lyst til å la deg veilede av universell kraft, hvor sjelens reise på Moder Jord er i fokus? Er du åpen til å ta imot kanalisert budskap? Er du klar til å gi tilbake til Moder Jord, menneskehet og universet gjennom sjelens-ressurser?

Da er du klar for Regnbuensvei Online Program! 

Hva kan du forvente?

Medlemmer, også kjent som Fakkelbærere, møtes virituelt første tirsdag hver måned til LIVE kanalisering på nett.

 

Regnbuensvei Online Program er veiledet av universell kraft gjennom kanaliseringer. Hva som blir kanalisert er utenfor menneskelig kontroll og er påvirket av frekvensen til medlemmene. Samspill er nøkkelen til en kraftfull opplevelse.

 

Universell kraft snakker til sjelen og gjennom et sjeleperspektiv. Det er frekvensen din som avgjør hvordan du vil oppleve den høyfrekvente energien som snakker til deg.  

Hva skjer under en kanalisering?

Hva skjer under en kanalisering?
Dette kan du forvente:
 • kjærlig veiledning av universell kraft
 • styrke sjelens ressurser
 • innsikt i egne ressurser
 • bli holdt ansvarlig for valgene du gjør.
Hvilke energier kan du forvente å møte?
Du kan forvente å høre fra:
 • Zarius & Det 7 Rådet
 • Den Blå Ordnen
 • Galactic Travelling System (GTS)
 • Chief of the Holy Land
 • Tresna Imperium
 • Erkeenglene

Universell kraft lar seg ikke kontrollere og derfor er det ikke mulig å garantere hvilke energier som trer frem under LIVE sendingene.

veiledning

Medlemmer på Regnbuensvei mottar månedelig veiledning for å bevisstgjøre og inspirere til et sterkere samspill med Moder Jord, menneskehet og Universet.

 

Medlemmer får

1
1

LIVE kanalisering 1 gang pr måned. Skattekiste med verktøy. Tilgang til egen Facebook gruppe. BONUS overraskelser.

2
2

Tilgang til tidligere kanaliseringer. Reprise er tilgjengelig i medlemsportalen innen 72 timer. Medlemsrabatt på Spirituell Coaching Sesjoner.

3
3

Kajabi App'n gir enkelt tilgang til medlemsportalen så lenge du har mobildekning. Last ned kanaliseringer og verktøy direkte til mobilen.

 

Kjære søker av Lyset. Vi ønsker idag og gjøre deg oppmerksom på den  kraft som befinner seg rundt om, gjemt i skattekister, som skal oppdages og åpnes, slik at du kan dele ei kun med de du er glad i, men med alt liv.

- Zarius & Det 7 Rådet -

Vil du utgjøre en forskjell?

Det er samhørigheten mellom sjeler og den kraft som dannes, det er her magi finnes!

Neste LIVE kanalisering

Tirsdag 04. Mai

kl. 19:00 - 20:30!

 

De høyfrekvente energiene Zarius & Det 7 Rådet, besvarer dine spørsmål!

 

Neste live sending er det klart for kanalisering hvor du vil:

 • motta innsikt, kunnskap og budskap om sjelens reise formidlet av universell kraft.

 • mulighet til å stille personlig spørsmål.

 

Zarius & Det 7 Rådet:

"Dere er alle kanaler for kjærligheten. Din oppgave innehar denne kjærligheten, og for å finne oppgaven og koble deg opp på denne kjærlighet, for så å manifestere denne, må du først finne kjærligheten i deg selv. Egenkjærlighet. Først da kan din livsoppgave skinne og manifestere seg med styrke og kraft!"

 

Er du klar til å følge ditt kall? Da er Regnbuensvei Online Program for deg! Det er ingen binding og du kan melde deg ut når du selv ønsker. 
Vær oppmerksom på at du da mister tilgang til medlemsportalen og eventuelle bonuser. 

Video Tree of Life Event

Hvordan er det å bli veiledet av Universell Kraft?
Det er å følge hjertet å være lydhør til all energi som er i bevegelse rundt deg til enhver tid.

 

Kan jeg hjelpe deg?

Jeg har 13 års erfaring som entrepreneur, coach og foredragsholder. Jeg innehar evnen til å kanalisere universell kraft og har kanalisert boken Nøkkelen Til Lyset og er kanal for stiftelsen Soul Energy in Motion. I 2012 ble jeg sertifisert av Newton Institute som Norges første Life Between Lives Hypnotherapist.

Les mer.