check

PLR & LBL Hypnotherapy Samtykkeskjema

Har du bestilt en Regresjon (PLR) eller Life Between Lives (LBL) Sesjon?

Fyll ut samtykkeskjema.

Klikk knappen for å starte. 

Start

Question 1 of 10

Har du en medisinsk eller psykisk sykdomshistorie, som kan påvirke sesjonen?

A

Ja

B

Nei

Question 2 of 10

Hvis ja, beskriv kort sykdomshistorien. Skriv ned eventuelle medisiner og nåværende behandlingsformer. Hvis nei, skriv ingen.

Question 3 of 10

Har du tidligere blitt hypnotisert?

A

Ja

B

Nei

Question 4 of 10

Hvis ja, hva var årsaken og når ble du sist hypnotisert? Hvis nei, skriv ingen.

Question 5 of 10

Hvorfor ønsker du å gjennomføre en LBL eller PLR?

Question 6 of 10

Beskriv kort en favoritt hendelse eller sted som representerer noe positivt og betryggende. Fokuser på å formidle hva du ser, lukter, smaker, temperaturer, fysiske sensasjoner og andre følelsesmessige reaksjoner.

Question 7 of 10

Hvilken sans er sterkest i deg?

A

Visuelt

B

Hørsel

C

Følelsesmessige eller kroppslige berøring?

D

Lukt

E

Smak

Question 8 of 10

Beskriv kort alle ukomfortable ideer, steder, dyr eller bilder du ikke ønsker skal inkluderes i induksjonen. F.eks. frykt for høyder, klaustrofobi, vannskrekk eller enkelte personer du ikke ønsker å fokusere på.

Samtykke

Jeg gir mitt samtykke til å bli hypnotisert av Vibecke Garnaas. Jeg er inne forstått med at en regresjon prosess kan avdekke ubehagelige minner fra tidligere; og at hypnosen med Vibecke Garnaas ikke har som formål å behandle eller helbrede fysiske problemer eller mentale lidelser. 

Jeg er inne forstått med at informasjonen jeg er i stand til å tilbakekalle/huske om tidligere liv, eller liv mellom livene, kan bli brukt som forskning i forbindelse med Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy, i form av skriftlige utgivelser eller muntlig, i forbindelse med foredrag eller andre tilstelninger, som har som hensikt å opplyse om sjelens reise på jorden.

Jeg er inne forstått med at navn og annen personlig informasjon, som kan identifisere meg (med unntak av alder, kjønn og yrke hvis relevant), ikke vil bli benyttet. Jeg er inne forstått med at min fortrolighet vil bli ivaretatt. 

Question 10 of 10

Gi ditt samtykke ved å skrive fullstendig navn, alder, mobil og e-post.

Confirm and Submit